10 års garanti

Statuskontroll av skorsten

Statuskontroll/Besiktning av skorstenen.

Vi utför så kallad röktrycksprovning av rökkanaler.

Att kontrollera sin/sina eldstäder är en viktig del av säkerheten.
Det är vanligt förekommande att skorstenar/rökkanaler inte uppfyller de krav och regler som idag ställs på dem. 

Vi använder oss av den traditionella metoden med rökpatroner, det innebär att vi lägger in en rökpatron i er eldstad och täpper igen skorstenen upptill, kommer det då ut rök i anslutande kanal eller genom ytterfogar, då kan vi direkt avgöra om din skorsten är otät och behöver tillsyn.

Vi anser att det är den idag absolut säkraste metoden för att kunna avgöra tätheten på din skorsten.

Risken med läckage i fogarna mellan kanalerna, är att det medför ökad risk för skorstensbrand och i värsta fall en fullständig brand i din fastighet. 

Kontakta oss gärna om du önskar mer information eller vill boka en tid.

Tel; 0200-257 500
Eller maila oss här.

 

Vi lämnar alltid 10 års garanti på utförda arbeten!