10 års garanti

Ventilationskanaler, före & efter rengöring

Sotning, rengöring av spisfläkt/imkanal samt frånluftsventilation

Har ni några frågor eller funderingar, så är ni mer än välkomna att kontakta vår bokning på 010-200 71 77

Information gällande Imkanal och Spisfläkt samt frånluftsventilation.

Fram till 2004 fastställde lagen att det var den kommunala sotarens uppgift, att med jämna intervaller rengöra hushållets spisfläkt och imkanal.
                                      
Efter regelverksändringen 2004, så ingår detta uppdrag inte längre i den upphandlade sotarens uppgifter.

Spisfläkten och imkanalen är dock fortfarande en av de viktigaste delarna av ventilationssystemet.                           
Fett och flott som samlas i kanalerna är BRANDFARLIGT och om brand uppstår i spisfläkten, kan det få ödesdigra konsekvenser. 
Det är idag fastighetsägaren som ansvarar för att spisfläkt och imkanal blir rengjord och kontrollerad.                        
Du kan dock överlåta dessa uppgifter till oss, vi håller då koll på intervallerna och ser över skötseln av din spisfläkt och imkanal.
Ni kan på länken nedan läsa på Länsförsäkringars hemsida, om bränder i kök.
Se här.

Astma och alllergiverket skriver följande gällande frånluftsventilationen;

Några generella frågor som är viktiga att bevaka är att bostadens ventilation är god och att det inte finns fukt- och mögelskador, då detta kan leda till allergier, astma och andra symptom i luftvägarna.
http://astmaoallergiforbundet.se/information-rad/i-hemmet/Se även filmen "Sov gott. Vakna fort" med Anders Öfvergård (Arga snickaren).
En mycket bra informationsfilm om hur du förebygger brand och olyckor i ditt hem.


Ni kan nedan se en film av hur det kan se ut när vi rengör en frånluftskanal i ert hem;
Sotning av rökkanal.

Sedan 2004 är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att sotning av din rökkanal blir fackmannamässigt utförd gentemot ditt försäkringsbolag.

Varför skall man då sota?

Vid all eldning bildas sot, det vill säga delvis oförbrända rester som kan brinna igen. För att undvika en brand i sin skorsten måste man se till att man inte har sot i skorstenen.
Ni som husägare kan läsa artikeln från hus & hem nedan för att få lite mer kött på benen. Läs här
Vill ni som husägare anlita oss för att sköta om era rökkanaler, så kan ni kontakta oss för att genomföra ett sotarbyte.
Vi håller då reda på intervallerna samt skötseln av ditt hems hjärta.

Nedan kan ni läsa en intressant artikel från Villaägarna gällande imkanal och spisfläkt..
Läs här.

Vi utför både stora och små arbeten åt föreningar och privatpersoner.

Företaget innehar kompetens för att kunna utföra totalentreprenader gällande renoveringar och tätningar av rökkanaler samt förenliga typer av arbeten.
Vi har även behörighet för att besiktiga och provtrycka rök- & ventilationskanaler.
 
Eld & Ventilation i Sverige AB är din leverantör när det kommer till rengöring av ventilation och eldstäder.
Vi utför sotning/rengöring i villor, flerbostadshus samt restauranger m.m.

Du kan nedan läsa om vad som gäller för sotning enligt MSB (myndigheten för skydd och beredskap). Läs här

Du kan också läsa vad myndigheten svarar på frågor runt och omkring sotning här

Eld & Vent AB utför alla typer av sotning/rengöring, vi rengör imkanaler, spisfläktar, samt  eldstäder, rökkanaler, frånluftsventilation och restaurangkök.
Vi är behöriga för att utföra all sotning av dina rökkanaler, imkanaler samt ventilationskanaler.

OBS! Vi utför ej brandskyddskontroller av rökkanaler, då detta åligger den entreprenör som respektive kommun har upphandlat enligt LOU.

För bokning av rengöring kontakta bokningen direkt på tel;
010-200 71 77

kundtjänst; 0200-257 500

Vi är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare
Kontakta oss för sotning