10 års garanti

Renovera, laga eller reparera skorsten?

En otät skorsten kan vara hälsovådligt, då rökgaser kan tränga in i bostadsutrymmen samt ventilationskanaler
och orsaka förgiftning, brand, allergier m.m.

Väder och vind, alltför höga eller låga rökgastemperaturer, sättningar samt kondens kan göra tillvaron för din skorsten extremt tuff.
Skadorna kommer oftast smygande, det börjar oftast med en liten spricka som växer och blir kraftigare.
Snart kan din skorstenen bli farlig, risken för brand ökar och giftiga gaser kan tränga ut i huset.

Vi samarbetar med NSPAB och använder oss av deras, eller andra likvärdiga typgodkända produkter, när vi renoverar din skorsten.

Att ha en skorsten i god kondition är viktigt, då den skall klara av extrema påfrestningar som extrema temperaturväxlingar, snö, regn, kyla och värme m.m.
Skorstenen skall i funktion också kunna evakuera tilluften och rökgaser som bildas i eldstaden, utöver detta skall den även stå emot en eventuell skorstensbrand.

Kontroll av din skorsten bör göras med jämna mellanrum, för att upptäcka och åtgärda brister samt otäta rökkanaler.

Eld & Vent AB utför alla typer av renoveringsåtgärder som rör din skorsten såsom tätning av rökkanaler, stabilisering av skorsten ovan tak, ommurning av skorsten samt putsning av skorstenar och eldstäder.
Vi murar även upp öppna spisar från grunden både med och utan insatser, vi kan även hjälpa er med nedmontering samt återuppbyggnad av kakelugnar.

Vi använder oss oftast av schädlermetoden för att laga en otät skorsten, denna metod betyder något förenklat, att vi utför en dragning inuti kanalen med ett fiberförstärkt keramiskt bruk.
Detta leder till att kanalen blir tät och säker att elda i.

Vi använder endast typgodkända material vid våra arbeten såsom eldfast bruk eller syrafasta flexibla insatsrör.

Eld & Vent AB kan även hjälpa er med kartering/lokalisering av rök och ventilationskanaler.

Har ni behov av skorstenshuvar så hjälper vi er även med det, våra huvar skräddarsys för just er skorsten och är öppningsbara så att kanalerna blir lättillgängliga vid sotning eller besiktning.

Vi hjälper er med Rot-avdraget när ni anlitar oss.

På alla våra arbeten utgår 10-30 års materialgaranti beroende på materialval .

Vi hjälper er med skorstensrenoveringen från start till mål. Vi är ett företag som utför alla typer av renovering på din skorsten, som t.ex.

  • Glidgjutning
  • Montering av insatsrör
  • Kaminmontage
  • Uppmurning av ny skorsten
  • Putsning m.m.
  • Kartering av era rökkanaler
  • Sotning

Vi utför arbeten åt privatpersoner, fastighetsägare, föreningar samt samfälligheter och lämnar alltid 10-30 års materialgaranti på utförda arbeten.

Vårt motto, är att ni som kund ser oss som den självklara samarbetspartnern!